Inkontinencia - na začiatku problém zdravotný, ku koncu - sociálny a ekonomický

12.02.2020

Inkontinencia u seniorov je problém všedného dňa. U žien postihuje v rôznom rozsahu v skupine 80+ skoro 60%. So stúpajúcim vekom sa k pôvodne anatomickým, gynekologickým a urologickým problémom pridávajú neurologické a gerontopsychiatrické. Kým na začiatku vzniku inkontinencie stojí snaha správnou diagnostikou a liečbou proces odstrániť alebo aspoň zmierniť, ku koncu sa problém inkontinencie preklápa do roviny sociálnej a ekonomickej. Starostlivosť o inkontinentného seniora vyžaduje značné finančné náklady a v neposlednom rade ide o závažný ošetrovateľský problém. Starostlivosť o inkontinentného pacienta vyžaduje podstatne viac času, úsilia i fyzických síl v porovnaní s pacientom bez inkontinencie. Je to problémom domácej a samozrejme i ústavnej starostlivosti. Kým o problém čisto mechanický resp. fyzikálny - absorbciu uniknutého moča pomocou vložiek, vkladacích či navliekacích plienok sa poisťovne starajú dostatočne (o primeranosti  množstva pomlčíme) a ponuka od rôznych výrobcov je naozaj široká, o problém starostlivosti a ošetrovateľstva taký záujem nie je.  Premočená plachta či nebodaj madrac, predstavuje nie len hygienický problém, ale i viac práce a peňazí. V západnej Európe, kde práve ľudská práca je viac cenená, hrá i významnú ekonomickú úlohu. Efektivita v starostlivosti o seniorov je vysokou prioritou a sú v tomto ohľade ďaleko pred nami. Trh v Európe ponúka a domáce i profesionálne ošetrovateľstvo využíva celú radu pomôcok zvyšujúcich efektivitu starostlivosti o inkontinentných pacientov. Úspora času a námahy je presne kvantifikovaná a finančne rentabilná. Pomôcky siahajú od absorbčných podložiek, plachiet pre inkontinentných, 100% ochranu madraca až po dômyselné systémy pre urýchlenie a uľahčenie výmeny absorbčných  plienok a "havarijnému priesaku" moču či stolice  popri plienkach. Dvíhať a vyzliekať pacienta je nie len časovo, ale i fyzicky naozaj náročné. To isté platí aj o výmene plachiet, kontaminácii oblečenia či madraca. Využívanie tzv. body pre inkontinentných zrýchli a uľahčí výmenu plienok a prácu nie len zefektívni, ale aj zhumanizuje. Pacient nie je dlodobo nahý, nepodchladzuje sa.... po rozopnutí zipsu v dolnej časti  sa proces skráti, zefektívni. Za rovnakým účelom možno použiť aj ošetrovateľské overaly čiže vlastne pyžamo, ktoré sa v rozkroku a na chrbte jednoducho rozopína a umožňuje lepší prístup a manipuláciu s pacientom. Istotu pretečenia zas garantujú dodatočné naťahovacie a absolútne nepriepustné vonkajšie naťahovacie nohavičky, ktoré sa navlečú na plienky a zabránia "havárii" so stratou času a peňazí.

Sme radi, že práve náš eshop ponúka produkty pre túto novú, efektívnu, komplexnú starostlivosť o inkontinentných

Rubriky blogu

NWNkY